Efterskolernes dag 2016 web

okonomi

Skolepengene udgør 2.150,- kr. pr. uge for skoleåret 2015-16

Skolepengene udgør 2.350,- kr. pr. uge for skoleåret 2016-17

Skoleåret er på 42 uger.

I skolepenge er indregnet almindeligt forbrug af materialer, bøger, skolerejse, ekskursioner, ture, m.v.

Fra skolepengene trækkes støtte fra staten.

Klik her på Efterskoleforeningens hjemmeside, så kan du beregne hvor meget din egenbetaling vil blive, når statstilskud trækkes fra.

Indskrivningsgebyr
Når efterskolen har modtaget ansøgningsblanket i udfyldt og underskrevet stand, bekræfter efterskolen modtagelsen og oplyser, om eleven kan tilbydes en plads eller er opskrevet på en venteliste. Omkring halvandet år før skolestart indbydes alle elever, der har fået tilbudt en plads, sammen med deres forældre til en informationsaften. Først efter dette besøg og efter betaling af indskrivningsgebyret på 800,- kr. fremsender efterskolen bekræftelse på, at eleven er optaget på det ønskede kursus. Indskrivningsgebyret er et administrationsgebyr og tilbagebetales ikke.

Depositum
Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes forpligtelser i henhold til aftalen indbetales et depositum til efterskolen. Depositummet udgør kr. 2.500,- (Fra skoleåret 2017-18 kr. 3000,-), som skal indbetales senest 1. juni året før skolestart.

Såfremt depositum ikke indbetales rettidigt, tilbydes pladsen til en anden elev.

Depositum tilbagebetales efter afsluttet kursus efter modregning af eventuelle skyldige elevbetalinger, gebyrer, materialeforbrug og startpakke (skoledragt, sangbog mv.).

Såfremt eleven/forældrene framelder optagelsen tidligere end 8 uger før kursusstart, tilbagebetales hele depositummet (2017/2018 tilbagebetalings depositum indtil Nye Elevers Dag). Ved senere framelding, men inden kursusstart, opkræves et udeblivelsesgebyr svarende til det erlagte depositum til hel eller delvis dækning af skolens tab. Udeblivelse ved kursusstart betragtes som afbrydelse af opholdet og der opkræves afbrydelsesbetaling som beskrevet nedenfor.

Kontakt

Brøruphus Efterskole
Brøruphusvej 5
Brørup
8660 Skanderborg

 

 

 

Tlf: 86538900

Vagttlf: 23342745