Åbningstalen 2015

Carina

Så er ferien uigenkaldelig slut!

Batterierne er blevet ladet op og hjernens harddisk er blevet reset gennem indhentet indtryk fra andre forhold i tilværelsen – lige fra den nærmeste familie til indtryk fra andre dele af Danmarks- og verdenskortet.

Nu ruller hjulene igen, og vi her på Brøruphus har det lidt som cirkushesten, som venter på at komme i manegen. Det er noget ganske særligt at skulle byde et nyt elevhold og efterskoleår velkommen – og vi har glædet os!

Jeg kan lige så godt afsløre, at forventningerne er store!

I sommerferien var jeg på besøg i Wien, hvor vi blandt mange andre seværdigheder besøgte parlamentsbygningen. Dette besøg fik en særlig betydning for mig, egentligt af uvisse årsager – for det jeg oplevede var hverken nyt eller ukendt – men alligevel rørte det mig ganske særligt og straks med tanke på Brøruphus Efterskole.

Det, der gjorde indtryk, var en indskrift i væggen lige til højre for indgangspartiet, hvor der stod følgende:

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Som de fleste af jer måske allerede ved, er dette artikel 1 i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder, der blev vedtaget af 28 lande helt tilbage i 1948. Altså intet nyt – men alligevel ramte disse ord mig lige i hjertet, fordi de kort og præcist udtrykker, hvad vi står for på Brøruphus Efterskole.

Vi har en grundlæggende antagelse om, at vi alle er frie og lige i værdighed og rettigheder – og vi er ikke et sekund i tvivl om, at I unge mennesker er udstyret med fornuft og samvittighed, og at I vil handle mod hinanden i en broderskabets ånd gennem jeres efterskoleår på Brøruphus.

Derfor blev jeg fyldt med stolthed og glæde ved at læse dette og samtidig mærke, at det jo præcis er det værdigrundlag der leves på vores skole. Og så kan det da godt være, at dette også gælder i mange andre lande verden over og har gjort det gennem de sidste 67 år….

Hvad betyder det!
Kære elever, velkommen til et forpligtigende fællesskab på Brøruphus Efterskole, en skole hvor vi har en erkendelse af:

  • At mennesket er en unik skabning af ånd og krop, et aktivt og skabende væsen
  • At hvert individ har ressourcer i sig, man kan noget, man vil noget med sit liv, man er noget.

En skole, der antager at menneskets frihed er et fundamentalt begreb og at alle mennesker er ligeværdige.

Men ikke alt har en langtidsholdbarhed som denne erklæring om menneskerettigheder.

I disse år oplever mange af os, at alting går hurtigere og hurtigere. Livets hastighed accelererer. Vi skal hele tiden forholde os til nye teknologier, omstruktureringer og skiftende trends indenfor mad, mode og mirakelkure. Vi oplæres i at tage del i lærende organisationer, hvor konstant forandring er det eneste stabile, og hvor det eneste vi populært sagt kan være sikre på er, at det vi lærte i går, vil blive forældet i morgen.

Alting er under permanent forandring, ikke mindst tiden opleves som flydende – eller man kunne fristes til at bruge et andet billede som Svend Brinkmann beskriver i sin bog ”Stå fast” – at alting sejler.

Hvorfor alting sejler, er der ikke rigtig nogen der ved. Der er heller ingen der ved, hvor det sejler hen, men det siges at det er globaliseringen (eller måske snarere frygten for den) der gør, at vi må indstille os på evig forandring.

Vi lever i en kultur, hvor altings hastighed konstant speedes op – og det kan være vanskeligt at følge med. Vi taler om fastfood, speed-dating, power naps og korttidsterapi. Selv vores søvnrytme er gennem tiden ændret – vi sover i dag gennemsnitlig en halv time mindre end i 70’erne og op til 2 timer mindre end i 1800 tallet.

Er hastighed mon blevet et mål i sig selv?
Ser man på den uddannelsespolitiske dagsorden er hastighed også her et af tidens mest omdiskuterede parametre. 

Der føres stærk kontrol med uddannelsesinstitutionerne landet over med ønske om et funktionelt og formelt dannelsesideal, hvor uddannelse først og fremmest skal sigte mod at give eleverne færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at varetage et job og imødekomme samfundets behov for fleksibel og omstillingsparat arbejdskraft.

På Brøruphus Efterskole tænker vi – fint nok, men det kan ikke stå alene!

Som efterskole er vi forpligtiget på også at levere folkelig dannelse og bidrage til den etiske, kulturelle og politiske sammenhængskraft i staten. Udfordringen for jer efterskoleelever er at lære at få øje for mulighederne for personlig udvikling og vækst – ud fra en forståelse af, hvad fælles ressourcer kan bære.

Vi er som efterskole sat i verden for ikke blot at bidrage til den unges oplysning om livet, folkeligheden og demokratiet, men også for at bidrage til opretholdelse og udvikling af et samfund, der er forpligtet på menneskelighed, folkelighed og demokrati. Vores undervisning og samvær er forpligtet på dannelsesprocesser – ikke kun for de unges skyld, men også for samfundets skyld.

Hvis vi definerer dannelse ud fra at kunne omgås andre mennesker, så er det det vigtigste i hele verden. De mennesker, der markerer sig som individer uden at markere individualismen så kraftigt, at de bortkaster minimumskravet til fællesskabet med andre mennesker, kan vi kalde nutidens mestre.

Og der skal være plads og tid til bøvl og aftaler som går i vasken – ellers vokser vi ikke.

Taler vi mere konkret om tidsbegrebet – så kender vi som efterskole udmærket tidens begrænsninger og nødvendige prioriteringer. Vi oplever konstant, at tiden er vores største udfordring – at døgnet kun har 24 timer, når nu der er så meget, vi gerne vil nå med jer elever i den forholdsvise korte tid, vi har sammen. Der er så vanvittig meget, vi gerne vil præsentere jer for, udfordre jer i og opleve sammen med jer!

I vil opleve, at vi alle her på skolen har meget på hjerte, og I vil opleve en skole, hvor der er kamp om tiden, om jeres opmærksomhed og om at være til stede sammen med jer.

Fødder eller rødder?
I den accelererende kultur tales der i dag også meget om, at vi skal have fødder og ikke rødder. Har man fødder kan man bevæge sig rundt, man er mobil, flydende og foranderlig. Har man derimod rødder, er man gået i stå og groet fast. Man kan måske nok bøjes som en plante, men man kan ikke umiddelbart flyttes.

På Brøruphus Efterskole tror vi på vigtigheden af, at mennesker får lov til at slå rødder. For at slå rødder handler om at være forbundet til andre mennesker – familie, venner, idealer og værdier – og måske til et sted man holder af at være og en skole, som man føler sig forbundet til og loyal over for. Derfor vil vi på Brøruphus Efterskole anstrenge os for at skabe optimale muligheder for, at du her kan slå rødder. At du kan finde dit ståsted, afprøve grænser, udfordre dig selv og sammen med de øvrige elever opleve fællesskabets betydning og værdi. Her skal være plads til ikke blot at finde ud af, hvad du vil være – men hvem du vil være!

Vi håber du gror fast for en stund, for vi tror på, at kun et ordentligt og veludviklet rodnet giver næring nok til at understøtte den udvikling, du vil opleve i løbet af det kommende efterskoleår. Et år hvor du forandrer dig, udvikler dig, oplever nye sider af dig selv – et år med ansvar og pligtfølelse, værdighed og fællesskab som grundlæggende værdier, der forhåbentlig kommer til at præge dig langt ud i fremtiden!

Men det tager tid at slå rødder, det kender vi alle. Og sådan er det også med efterskolelivet. Tro ikke du vågner i morgen og tænker ”Fedt, nu kører det bare – det store fællesskab er til stede, præcis som jeg drømte om”… det tager tid at finde sig til rette, og vi ved, at det sker i forskellige tempi. Det forpligtigende fællesskab som er efterskolens største gevinst er ikke noget, der er til stede fra dag 1 – det er det alt for vigtigt til, fællesskab opbygges over tid og i samværet med hinanden. Jo mere du investerer i fællesskabet, jo bedre bliver det! Så byd ind med det du har med i rygsækken, kom og vær dig selv og tro på at det rækker!

Vær nysgerrig, videbegærlig og modig – og jeg lover dig, at du vil få hele din investering tifoldigt igen!

For 2 år siden fik skolen et stort vægmaleri, malet af en af vor tidligere elever og nu professionel kunstner Andreas Welin – det hænger i dagligstuen og måske du allerede har lagt mærke til det. Det er et billede af en ung fyr, der sejler i en meget lille båd på et stort hav. Han er på vej mod Mount Everest, hvor han har besluttet sig for at bestige bjerget. En udfordrende rejse, på egen hånd, der kræver stort mod og ikke mindst udholdenhed.

Måske du lige nu føler dig præcis som den unge fyr på billedet – alene på det åbne hav, i en meget lille båd.

Andreas’s budskab med billedet er, at selv om I lige nu føler, at I befinder jer på et åbent hav, hvor det kan været svært at finde vej og retning, så vil I med tiden opleve at efterskoleopholdet kan og vil give jer styrken til at turde træffe svære beslutninger undervejs – og styrken til at turde kaste jer ud i projekter, hvor I ikke altid ved, hvor I lander.

Andreas landede på toppen af Mount Everest – hvor lander du?

Vi glæder os til at følge dig på rejsen – og lover altid at være i nærheden med en redningskrans parat, hvis du får brug for det!

Vi ser nu frem til, at I som elevhold sammen bliver dem, der skaber det liv og den kraft som skolen skal bestå af. Vi håber, I vil møde skolen, og det den står for, med åbenhed, nysgerrighed og begejstring, for derved kan vi i fællesskab skabe et positivt og livgivende rum, der styrkes af den forskellig, som vi alle sammen består af.

Forhåbentlig er I alle blevet vist til rette ude på værelserne, og er parate til at møde den glæde og den udfordring det er, at skulle bo tæt sammen med et andet menneske det næste år.

Til jer forældre: Velkommen til et år hvor jeres barn forandrer sig. Et år hvor de er glade, er kede af det, er begejstrede, har kærestesorger og hjemve – et år hvor de på egen hånd opbygger modvindskompetencer og udvikler sig fra at være barn til at blive et selvstædigt ungt menneske, alt i mens I kun deltager på afstand.

Et år, der kan give anledning til bekymringer, og måske I lige nu sidder og tænker, at det er uoverskueligt at skulle sige farvel inden længe…

Men hav tillid – og giv slip!

Hav tillid til jeres børn, vis dem at I tror på, at de er parate til efterskolelivet, hvor de kan og skal stå på egne ben. Lyt og støt dem fra sidelinjen, når noget bliver svært.

  • Kriser skal overvindes – og det er på skolen det sker.
  • Giv tid og plads til, at det kan tage tid at tilpasse sig.
  • Deltag i alle aktiviteterne på skolen og følg os på hjemmesiden, så I ved hvad der foregår.
  • Accepter og værdsæt at I kun er vandbærer det kommende år.

Vi glæder os til et forpligtigende og meningsfuldt samarbejde om jeres barns ophold på Brøruphus Efterskole. Vi håber at I vil bakke os op og at vi må komme til at trække på samme hammel.

Med disse ord vil jeg endnu engang byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til et nyt skoleår på Brøruphus Efterskole fyldt med varme, intensitet og glæde.