Evalueringsstruktur

 

Ved skoleårets start/gruppetur
Individuel samtale om mål og forventninger til skoleåret.
Formålet med disse samtaler er at give gruppelæreren et godt kendskab til den enkelte gruppeelev, herunder familieforhold, tanker for skoleåret, indsatser, stærke sider, hvad skal der arbejdes med, fastsættelse af mål for skoleåret m.m.

Opstart af skolefag
Faglærerne udleverer spørgeark til alle elever for at indhente oplysninger omkring elevens faglige niveau samt elevens forventninger til faget.

Uge 37/38:
Forældre kontaktes pr. telefon:
Gruppelæreren ringer til hjemmene for at orientere om elevens opstart og trivsel på skolen. Samtidig inviteres forældrene til forældredag d. 26. september 2015.

16. september 2015
Første individuelle opfølgningssamtale med gruppeelever, opfølgning på elevens trivsel og personlige mål for skoleåret, hvad lykkes, hvad skal der gøres mere/mindre af, hvad skal gøres anderledes/ ændres, hvilke indsatser skal aftales – og hvornår følger vi op?

26. september, forældreeftermiddag
Gruppemøde med elever og forældre. Orientering omkring den første tid på skolen, praktiske oplysninger og gruppens trivsel.

15. november 2015
Individuelle gruppelærersamtaler. Elev og forældre indkaldes til samtale, hvor eleverne får en individuel tilbagemelding på deres faglige standpunkt og indsats i fagene samt en generel vurdering af elevens trivsel på skolen. Gruppelæreren tager udgangspunkt i faglærernes skriftlige evaluering samt de tidligere afholdte gruppeelevsamtaler omkring elevens individuelle mål for skoleåret. Skulle der være konkrete spørgsmål eller ting der ønskes uddybet af faglæreren, tilbydes forældrene mulighed for at blive ringet op af den pågældende faglærer.

7. december 2015
10. klasse: Eleverne modtager en skriftlig udtalelse og karakter for OSO-opgaven, der skrives og fremlægges i uge 46/47.
9. klasse: Eleverne modtager en karakter for deres projektopgave i fagene historie, samfundsfag og kristendomskundskab, der gennemføres i uge 46/47.

20. januar 2016
Anden opfølgningssamtale med gruppeelever, opfølgning på elevens trivsel og personlige mål for skoleåret, hvad lykkes, hvad skal der gøres mere/mindre af, hvad skal gøres anderledes/ ændres, hvilke indsatser skal aftales – og hvornår følger vi op?

29. januar 2016
Eleverne modtager standpunktskarakterer.

25. juni 2016
Eleverne modtager prøvebevis og skriftlig udtalelse.

Se som PDF her