I konkurrencestatens tjeneste

OSO og projekt

I en konkurrencestat er det vigtigt, at alle forholder sig til, hvordan de kan bidrage til at forbedre konkurrenceevnen i forhold til de nationer, vi konkurrerer med. Derfor er det også vigtigt, at vores elever bliver skarpe på, hvad de vil være når de blever ældre, så vi sikrer os, at vi, som samfund, får maksimalt ud af deres evner.

Ovenstående er én forklaring på, hvorfor 10. klasserne i den sidste uge har været i et brobygningsforløb og sideløbende har arbejdet med deres OSO-opgave, hvor de skal forholde sig til valg af karriere og argumentere for, hvordan de kommer derhen.

Der findes uden tvivl også andre forklaringer . . .

I dag skal 10. klasserne lave en fremlæggelse på baggrund af deres OSO-opgave og 9.klasserne skal fremlægge deres projekt, hvor de i en uge har arbejdet med emnet “En verden i forandring”. Det er der kommet nogle meget flotte messestande ud af, og der er lavet fremlæggelser om blandt andet ungdomsoprøret, atomkapløbet og psykiatriens udvikling.