Ledig stilling: Pigegymnastik

8240 10154579927147506 5147408423861016664 n

Brøruphus Efterskole søger ILDSJÆL til pigegymnastik kombineret med engelsk, tysk og evt. historie

Brøruphus Efterskole søger en ildsjæl med høj faglighed, positivt livssyn og et anerkendende
læringsperspektiv! Du skal brænde for efterskolens mangeartede opgaver og livsstil, gerne være læreruddannet og have en aktiv baggrund i idræts- og foreningslivet.

Til gengæld tilbyder vi en alsidig hverdag i et godt og forpligtigende læringsmiljø med 175 aktive og
deltagende efterskoleelever, der har mod på livet og lyst til nye udfordringer!

Fagkombination: Pigegymnastik, fællesgymnastik, valgfag samt engelsk og/eller tysk (muligvis historie).
I stillingen indgår ligeledes aftentilsyn, weekendvagter, kontaktlærerfunktion og diverse andre udvalgs- og læreropgaver.

Ansættelse: 1. august 2016

Stillingen er ikke på fuld tid, ansættelsesgraden er 80 %.

Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til konstitueret forstander Jan Nielsen på tlf. 86 53 89 00.

Skolens indholdsplan, værdigrundlag, målsætning samt andre informationer finder du på vor hjemmeside: www.broeruphus.dk. Her finder du også opvisningsplanen for forårets gymnastikopvisninger, du er velkommen til at kigge forbi!

Vi ønsker at modtage din ansøgning pr. mail på: ny@broeruphus.dk, senest fredag den 15. april 2016, samtaler forventes gennemført onsdag den 27. april 2016.

Brøruphus Efterskole ligger i naturskønne omgivelser tæt på Skanderborg. Skolen er en boglig efterskole med linjefag indenfor de kunstneriske (billedkunst, musik, teater) og sportslige (badminton, fodbold, håndbold) områder. Skolen bygger på det Grundtvig/Koldske skole- og menneskesyn. Vi giver eleverne en almen uddannelse og opdragelse med vægt på den personlige udvikling, hvor fællesskab og samvær er vigtige forudsætninger.