Ny forstander på Brøruphus Efterskole

Andreas Vind Brøruphus Efterskole 2

Andreas Vind er pr. 1. august ansat som ny forstander på Brøruphus Efterskole. Andreas overtager stillingen efter Carina Scheelke, der pr. 1. april søgte nye udfordringer som Chefkonsulent i Vejen Kommune. Andreas bliver den femte forstander på Brøruphus siden 1949, og han overtager ansvaret for en efterskole med stærke værdier, et solidt elevgrundlag og en dedikeret og loyal medarbejderstab.

Masser af humor og energi
Andreas kommer fra en stilling som lærer på Flemming Efterskole, hvor han siden 2012 har undervist i blandt andet matematik, samfundsfag og historie. Han har været stærkt involveret i arbejdet med skolens kommunikation og udvikling af nye pædagogiske tiltag (herunder ny prøvefri 10. klasse). Et kendetegn er hans store lyst til at formidle og fortælle for derigennem at skabe den personlige udvikling og dannelse hos eleverne, som er afgørende for efterskoleformen. Andreas betegner sig selv som grundtvigianer, hvor det levende ord er i centrum, gerne tilsat rigeligt med humor og energi.

Efterskoleforeningens bestyrelse
I 2015 blev Andreas valgt ind i Efterskoleforeningens bestyrelse. Her har han været formand for kommunikationsenheden med særligt ansvar for medlemskommunikationen samt den politiske kommunikation. Han har derfor et indgående indblik i det vigtige politiske arbejde, der skal til for at sikre efterskolerne de bedste vilkår.

På Brøruphus Efterskole glæder vi os til at tage godt imod en engageret leder, der, sammen med bestyrelse og medarbejdere, vil være med til at sikre, at Brøruphus også fremover er en respekteret og populær efterskole – en efterskole, hvor eleverne får det bedste grundlag for at turde tage ansvar for sin egen tilværelse og derigennem være med til at præge fremtidens samfund.