Dokumentation

Her finder du forskellige oplysninger om elevernes karaktergennemsnit og deres videre færd gennem uddannelsessystemet jf. lov om gennemsigtigthed og åbenhed i uddannelserne:

Vedtægter for den selvejende institution Brøruphus Efterskole:
Vedtægter for Brøruphus Efterskole

Skolens karaktergennemsnit:
Undervisningsministeriets karakterdatabase

Vores elevers videre færd gennem uddannelsessystemet:
Elevernes videre uddannelsesforløb

Resultat af undervisningsmiljøvurdering 2015
Besvarelser
Handleplan

Selvevaluering af værdigrundlagets gennemslag i praksis
Selvevaluering af og på de frie skoler
Selvevaluering 2014

Årsplan
Årsplan for skoleåret 2017-2018

Skolens persondatapolitik

Riskofyldte aktiviteter, august 2017
Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter

Indholdsplan
Indholdsplan for skoleåret 2017-2018

Uddannelsesplan for praktikken på Brøruphus Efterskole
Uddannelsesplan for praktik

Antimobbestrategi på Brøruphus Efterskole, oktober 2017
Antimobbestrategi