Velkommen til vores nye hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside. En hjemmeside der er bygget op omkring temaet: Brøruphus Efterskole – gør dig bedre.

For hvad er det vi som efterskole tilbyder vores elever, forældre, medarbejdere, ja, alle der har en interesse i Brøruphus? Det er kort sagt et ønske om, at gøre dig bedre – ikke et elitemantra, men en løfte om, at hvis du bliver elev på Brøruphus, så skaber vi rammerne, så du bliver en bedre udgave af dig selv.

ET ÅR TIL FORSKEL
Et år på Brøruphus Efterskole er ikke en pause inden du skal videre. Det er et år, hvor du styrker dig selv til fremtiden. Gør dig fri af den hverdag du har gået rundt i de sidste mange år. Fri til at blive dygtigere til boglige fag, musik, idræt og kreativt. Fri til at opleve nye sider af dig selv og udvikle dem du kender. Sammen med andre.

På Brøruphus Efterskole tror vi på at unge kan noget, vil noget, er videbegærlige og har lyst til oplevelser.

Brøruphus Efterskole – gør dig bedre.